نمایشگاه زنجیره ای کالا و فروشگاههای زنجیره ای 99

نمایشگاه زنجیره ای کالا و فروشگاههای زنجیره ای 99 با حضور 29 شرکت کننده

تهران

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای 99

چهاردهمین دوره

در تاریخ  23 دی تا 26 دی 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  8 - 9