نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی و خدمات وابسته 98

نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی و خدمات وابسته 98 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته  تهران 98 ششمین  دوره ، در تاریخ   28 آبان تا 1 آذر  98   برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش:

0 مشارکت کننده

مشاهده همه