نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا 99

نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا 99 با حضور 117 شرکت کننده

تهران

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با ویروس کرونا تهران 99 

 در تاریخ 24 خرداد   تا 26 خرداد 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: 5 و 6