نمایشگاه بین بین المللی پوشاک 98

نمایشگاه بین بین المللی پوشاک 98 با حضور 4 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی   پوشاک  تهران 98 هفتمین  دوره ، در تاریخ  18 آذر تا 21 آذر 1398 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: