نمایشگاه بین المللی کار ایران 99

نمایشگاه بین المللی کار ایران 99 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی کار ایران  1399

چهارمین دوره

در تاریخ 13 اسفند تا 16 اسفند 1399 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش

همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مرکز کار ایران

 

بررسی پیشنویس تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه فنی و حرفه‌ای به نمایندگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مرکز کار ایران به نمایندگی رئیس مرکز کار ایران و با حضور دکتر سمیعی رئیس مرکز کار ایران و رئیس مرکز ارتباط با صنعت و مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه انجام گردید.

 

 برخی از اهداف این تفاهم نامه که گامهای عملیاتی شدن آن از امروز برداشته شده است:
- استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری متقابل در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی
- برگزاری نمایشگاه چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کار ایران (ایران جابکس) 
- برگزاری اولین  دوره نمایشگاه بین‌المللی  آموزش، خدمات و تکنولوژی  آموزشی نوین و صنایع وابسته

- توجه به مسئله اشتغال و هدایت نیروی کار دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه
- برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، پژوهشی، مهارت‌آموزی، کارگاه‌های آموزشی

0 مشارکت کننده

مشاهده همه