نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات 99

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات 99 با حضور 131 شرکت کننده

تهران

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته 99

بیست و هفتمین دوره

در تاریخ 13 دی تا 16 دی 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :   31 - 35 - 38 - 41 - 44