نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت 98

نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت 98 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  پایین دستی نفت تهران 98 اولین  دوره ، در تاریخ  13 بهمن تا 16 بهمن 1398   برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش:

0 مشارکت کننده

مشاهده همه