نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی98

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی98 با حضور 1 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 98 هجدهمین دوره، در تاریخ  18 تیر  ماه  الی  21 تیر  ماه 98 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: