نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 99

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 99 با حضور 426 شرکت کننده

تهران

جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1399

بیست و پنجمین دوره

در تاریخ  3 بهمن تا 6  بهمن 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  35 - 31 - 7 - 38 - 6 - 7