نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 98

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 98 با حضور 51 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی   تهران 98 بیست و چهارمین دوره، در تاریخ  11 اردیبهشت  ماه الی  14 اردیبهشت  ماه 98 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: