نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری 98

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری 98 با حضور 8 شرکت کننده

تهران

یکشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری  تهران 98 نهمین  دوره ، در تاریخ  4 دی تا 7 دی 1398 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: