نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و محصولات نساجی 99

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و محصولات نساجی 99 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی   1399

بیست و ششمین دوره

در تاریخ  19 بهمن تا 22 بهمن 1399 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش

6-27

شرکت شرکت سامع پاد نوین مجری برگزار کننده بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی تهران

0 مشارکت کننده

مشاهده همه