نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 99

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 99 با حضور 175 شرکت کننده

تهران

جمعه ۰۵ دی ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 99

بیستمین دوره

در تاریخ  5  دی تا  8 دی  ماه  1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  38 - 31 - 35 - 44 - 41 -