نمایشگاه بین المللی لجستیک و صنایع وابسته98

نمایشگاه بین المللی لجستیک و صنایع وابسته98 با حضور 12 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران 98 پنجمین دوره، در تاریخ  9 آبان  ماه  الی  12 آبان ماه 98 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: