نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز 98

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز 98 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران 98  پنجمین دوره ، در تاریخ   14 دی تا 17 دی 1398   برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش:

0 مشارکت کننده

مشاهده همه