نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 99

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 99 با حضور 366 شرکت کننده

تهران

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  تهران 99 بیستمین  دوره

در تاریخ  20 شهریور  تا 23 شهریور 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :