نمایشگاه بین المللی صنعت برق 99

نمایشگاه بین المللی صنعت برق 99 با حضور 160 شرکت کننده

تهران

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی صنعت برق 99

بیستمین دوره

در تاریخ  23 دی تا 26 دی 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :