نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی 99

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی 99 با حضور 186 شرکت کننده

تهران

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته 99

بیست و هفتمین دوره

در تاریخ   13  مهر تا  16  مهر 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11