نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته 98

نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته 98 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته  تهران 98 سومین دوره ، در تاریخ  3 بهمن تا 6 بهمن 1398 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش:

0 مشارکت کننده

مشاهده همه