نمایشگاه بین المللی در و پنجره  99

نمایشگاه بین المللی در و پنجره 99 با حضور 113 شرکت کننده

تهران

پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 99 دوازدهمین دوره ،

در تاریخ   12 تیر تا 15 تیر 1399 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: