نمایشگاه بین المللی در و پنجره 98

نمایشگاه بین المللی در و پنجره 98 با حضور 1 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  در و پنجره و صنایع وابسته  تهران 98 یازدهمین  دوره، در تاریخ 18 تیر ماه  الی  21 تیر ماه 98 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: