نمایشگاه بین المللی دام، طیور 99

نمایشگاه بین المللی دام، طیور 99 با حضور 100 شرکت کننده

تهران

شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی دام،طیور و صنایع وابسته تهران 99

نوزدهمین دوره

در تاریخ   5  مهر تا  8  مهر 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  41 - 38