نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری98

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری98 با حضور 2 شرکت کننده

تهران

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران 98 سومین  دوره ، در تاریخ  23 بهمن تا 26 بهمن 1398  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش: