نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان 99

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان 99 با حضور 195 شرکت کننده

تهران

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 99

نوزدهمین دوره

در تاریخ   30  مهر تا  3 آبان ماه  1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :  5 - 31 - 38 - 6 -  فضای  باز (0)