نمایشگاه بین المللی برق98

نمایشگاه بین المللی برق98 با حضور 41 شرکت کننده

تهران

پنجشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  صنعت برق  تهران 98  نوزدهمین دوره، در تاریخ  9 آبان  ماه  الی 12 آبان  ماه 98 برگزار می شود.

سالن های تحت پوشش: