نمایشگاه بین المللی آسانسور و تجهیزات 99

نمایشگاه بین المللی آسانسور و تجهیزات 99 با حضور 38 شرکت کننده

تهران

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته  تهران 99 نهمین دوره

در تاریخ  20 شهریور تا  23 شهریور 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش : 41 - 38