نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب98

نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب98 با حضور 25 شرکت کننده

تهران

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی آب وتاسیسات آب و فاضلاب تهران 98 پانزدهمین دوره، در تاریخ 8 مهر الی 11مهر ماه 98 برگزار می شود.

زمان بازدید:    9 الی 17

 سالن های تحت پوشش: