نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب 99

نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب 99 با حضور 68 شرکت کننده

تهران

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

توضیحات

نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب  99

شانزدهمین دوره

در تاریخ  23 دی تا 26 دی 1399  برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش :