نمایشگاه بین المللی  ماشین آلات کشاورزی 98

نمایشگاه بین المللی  ماشین آلات کشاورزی 98 با حضور 0 شرکت کننده

تهران

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

توضیحات

نمایشگاه بین المللی  ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری  تهران 98 چهارمین  دوره ، 24 دی تا 27 دی 1398 برگزار می شود.

 سالن های تحت پوشش:

0 مشارکت کننده

مشاهده همه