تعرفه ها

تعرفه ها

عنوان

خروجی ویدیویی جهت قرار گرفتن روی سایت
خروجی ویدیویی جهت شبکه های اجتماعی
نام برگزارکننده
آدرس وبسایت برگزارکننده
لوگو برگزارکننده
تدوین سطح 1
تدوین سطح 2
ضبط توضیحات مسئول غرفه
نمایش نام شرکت در زیرنویس
افکت های گرافیکی
گالری تصاویر
لینک شبکه های اجتماعی
توضیحات کامل شرکت
برچسب
گالری محصولات
حوزه کاری
تصویر شاخص
مشخصات کلی شرکت
دسته بندی فعالیت شرکت
Breadcrumb
سابقه و تاریخچه حضور

پلن برنزی

ندارد
X

پلن نقره ای

ندارد

پلن پایه

ندارد
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

+

X
ندارد
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

الماس

ندارد
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ضمانت

X
ندارد
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X