کنسرسیوم آوای موفق و شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز

درباره برگزار کننده

گروه آواي موفق بعنوان مجري رسمي  برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي ، سازمان توسعه و تجارت ايران  با عنايت به تجربيات گذشته و دارا بودن کارشناساني  مجرب و مجموعه هاي تحت پوشش مرتبط با اهداف گروه و برگزاري موفق تعداد زيادي از نمايشگاه هاي بين المللي در داخل و خارج از ايران ، فرصت همراهي و خدمت رساني در اين امر مهم را افتخاري براي خود و مجموعه  کساني مي داند که انديشه خدمت به کشور را به عنوان رسالت حرفه اي و اخلاقي خود تعيين نموده اند .  خدمات ما :طراحي برنامه محتوايي برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجيبرگزاري نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي در داخل و خارج از کشوربرگزاري همايش هاي تخصصي و غير تخصصي در داخل و خارج از کشوربرنامه ريزي و برگزاري سفر هيئت هاي...

مشاهده همه
آخرین همایش برگزار شده:

نمایشگاه روستائیان و عشایر98