پارک فناوری پردیس - شرکت اثنا اثر نوآور

درباره برگزار کننده

با توجه به رشد و گسترش ویروس کرونا در سال 2020، نهمین دوره نمایشگاه اینوتکس که قرار بود در فضایی بالغ بر 20،000 متر مربع با حضور کلیه ی اجزای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور اعم از استارتاپها، شرکت های فناور، سرمایه گذاران، شتابدهنده ها و مراکز رشد و ... برگزار شود، به ناچار لغو شده و تمامی بخش های آن به صورت مجازی برگزار شد. این اقدام از دو سو، حائز اهمیت بود چراکه نه تنها برگزاری یک رویداد نمایشگاهی به صورت مجازی برای اولین بار اتفاق می افتاد، بلکه بار فنی بسیار زیادی را نیز به همراه داشت. در نهایت نمایشگاه مجازی اینوتکس در تاریخ 22 الی 25 مردادماه سال 99 و با مشارکت بیش از 400 غرفه دار و 20000 بازدیدکننده برگزار گردید. هدف اصلی ما، تلاقی سه ترند برتر زیست بوم نوآوری و فناوری است؛ از سرمایه‌گذاری...

مشاهده همه