موسسه ذهن نو

درباره برگزار کننده

“ذهن نو” به شماره ثبت 37113 موسسه ای است كه در زمینه ارایه خدمات آموزشی همچون آموزش محاسبات ذهنی با چرتكه فعالیت دارد. بنیانگذار این موسسه از سال 1391 و به صورت رسمی در این صنعت فعال می باشد. این موسسه در زمینه توسعه و گسترش آموزش با چرتكه و توسعه مهارت های ذهنی با چند شركت خارجی همكاری محدودی داشته است.با رشد و گسترش بازار چرتكه در ایران, توجه بیشتر روی برنامه های توسعه ای داخلی موسسه انجام گردیده است. سیاست “ذهن نو” از ابتدا براساس برنامه های بلند مدت بوده است. این مجموعه برای اجرای برنامه های اجرایی, از استراتژی نام تجاری برای خدمات خود استفاده كرده است تا بتواند در زمینه نفوذ و اجرای سیاستهای توسعه ی خدمات و محصولات خود, موفق تر عمل نماید.اولین چیزی كه “ذهن نو” بر آن...

مشاهده همه