مرکز همایش های تخصصی تمدن خلیج فارس

درباره برگزار کننده

دبیرخانه دائمی همایش در مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران واقع است و این مرکز با ساماندهی بررسی‌های عالمانه در حوزه خلیج‌فارس و در قالب نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی با رویکردها و زمینه‌های مختلف و با سابقه برگزاری دوازده دوره همایش، برگزاری هرچه بهتر همایش را مدنظر خود قرار داده است. persiangulf-co@istta.ir                              conference.persiangulf@gmail.com

مشاهده همه