شرکت نمایشگاهی خورشید

درباره برگزار کننده

شرکت نمایشگاهی خورشیدشرکت نمایشگاهی خورشید با تجربه ای بیش از یک دهه فعالیت خود را آغاز نموده است.هدف ما برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانس های تخصصی داخلی و بین الللی، در طول سال های گذشته شرکت تجربه های موفقی را در زمینه برگزاری نمایشگاه ها در شهر های بزرگ کسب کرده است. فعالیت های ما در زمینه های زیر می باشد.1)  برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و بین المللی2)  برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی 3)  مشارکت در برگزاری پروزه های نمایشگاهی4)  اعزام و پذیرش هیئت های تجاری

مشاهده همه
آخرین همایش برگزار شده:

نمایشگاه صنایع خلاق، ابتکارات و اختراعات 98