شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی بنیس دیبا

درباره برگزار کننده

شرکت توسعه نمايشگاه هاي بين المللي بنيس از سال 1387 با هدف توسعه خدمات بازاريابي صادراتي پا به عرصه گذاشت در اين راستا با بهره مندي از ابزارهاي مختلف از جمله:برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و عمومي داخلي و خارجي( به عنوان متولي يا همکار)، همايش ها و سمينارهاي تخصصي داخلي و بين المللي، خدمات تخصصي بازاريابي، تشریفات بین المللی نمایشگاهی و ساير خدمات اجرايي نمايشگاهي بويژه در بخش بین المللی سعي بر ارتقا کمي و کيفي صادرات غير نفتي با تکيه بر دانش روز و همکاري شرکت هاي بين المللي پيش رو را در اين زمينه داشته است. بخش تشریفات بین المللی بنيس با بهره گيري از تجربه کارشناسان و گستردگی خدمات سعی در براورد نیاز تجار و توریستهای خارجی بوده و کلیه خدمات مورد نیاز آنان که به شرح ذیل می باشد فراهم آورده...

مشاهده همه