شرکت آلند

درباره برگزار کننده

شرکت آلند با رویکرد یک سازمان مبتنی بر دانش به عنوان شرکت برگزارکننده این نمایشگاه درنظر دارد بستر مناسبی را برای برقراری ارتباط گسترده میان تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان صنایع دارویی فراهم آورد و پتانسیل تجاری قدرتمندی را در سطح خاورمیانه ایجاد نماید.

مشاهده همه
آخرین همایش برگزار شده:

جشنواره فارمکس (دارویی) 1400