گسترش تاسیسات پیکان ( پیاکو )

درباره گسترش تاسیسات پیکان ( پیاکو )

نگهداری و تعمیرات مدرن سیستم های سرمایشی و گرمایشی یکی از مشکلات رایج در مدار گرمایش وجود مگنتایت در سیستم می باشد. از لحظه استارت سیستم، تولید رسوبات فلزی در مدار گرمایش (شوفاژ) شروع می شود. اگر محلول محافظ (G1) و یا فیلتر مغناطیسی سیستم (Magy) در سیستم استفاده نگردد، رسوبات فلزی از جمله مگنتایت در سیستم ته نشین شده و باعث ایجاد نواحی...

مشاهده همه