گروه مشاورانتوسعه بازار آوید

درباره گروه مشاورانتوسعه بازار آوید

گروه بهره برداری مراکز خرید تاکنون کتاب‌های بسیاری در حوزۀ خرده‌فروشی نوشته شده است؛ اما بیشتر آن‌ها ترجمۀ کتاب‌های موجود در خارج از کشور هستند و هرکدام اصول و دانشی را به مدیران و صاحبان کسب‌وکار می‌آموزند که با شرایط بازار ایران تفاوت‌هایی دارد. البته معدود کتاب‌هایی وجود دارد که اساس آن‌ها مبتنی بر بازار...

مشاهده همه