گروه صنعتی هخامنش

درباره گروه صنعتی هخامنش

قـابــل تـوجــه کارخـانــجـات مایع تخم مرغ، پودر تخم مرغ، شــیریـنـی ســازی، ســـس سـازی، مـــاکــارونـــی و قـنـادی ها. گــروه صـنعـتــی هـخـامنش نخستین و تنها سازنده ی تجهیزات تخم مرغ مایع (دستگاه تخم مـرغ شـکـن، فیــلتــر تخـم مـرغ، پـاســتـوریـزه، سـانتــریفـیوژ، اسپری درایر و ... ) در ایران است و آماده ی هـمـکـاری با...

مشاهده همه