گروه جهادی امید

درباره گروه جهادی امید

این گروه به سال 1355 بر میگردد که در آن زمان آقای حاج محمد رضا دهقانی سانیج وارد بازار کار و صنعت شده وبا راه اندازه ی کارگاه کوچک تراشکاری و ریخته گری در فضایی به وسعت 18 متر مربع در خیابان مهدی شهر یزداقدام به تولید قطعه نمودند. این کارگاه شامل یه کوره زمینی و یک دستگاه تراش بود و اکثر قطعات تولید شده مصرف ساختمان داشتند.پس از گذشت...

مشاهده همه