گروه تولیدی و صنعتی اقیانوس آرام

درباره گروه تولیدی و صنعتی اقیانوس آرام

اصل ۱: اخلاق تجاری     توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام پایبندی به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری هم سویی با قوانین حاکم برکشور، حفظ و ایجاد استانداردهای اخلاقی در تجارت دوری از سیاست های جانب دارانه و افراطی پیروی از رقابت آزاد، منصفانه و بر طبق قوانین تجاری و اخلاقی تعریف شده در بازارهای...

مشاهده همه