گروه تولیدی ورزشی رجال

درباره گروه تولیدی ورزشی رجال

تولید انواع لوازم ورزشی و اسکوتر  مبتكران توليد ادوات ورزشى و سرگرمى طناب ساده با استفاده از طناب نمره٦ و قابليت تنظيم طناب روكشدار با استفاده از طناب نمره٨ و قابليت تنظيم ديسكهاى پرتاب يا همان فريزبى در ٢ مدل ساده و ٥ پره كه داراى وزن استاندارد ١٤٠ گرم مى باشد

مشاهده همه