کشت سبز شیراز

درباره کشت سبز شیراز

شرکت کشت سبز شیراز با برنامه ریزی مدون و پشتکار مداوم، برای اولین بار در استان پهناور فارس موفق به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و همچنین پروانه استاندارد از موسسه تحقیقات صنعتی گردید و در سال 1387 تندیس واحد نمونه معاونت غذا و دارو گردیده است و در همین راستا نیز موفق به دریافت پروانه های HACCP و ISO 9001 - 2008 و ISO 22000 - 2005 گردیده...

مشاهده همه