کام پارس شیمی

درباره کام پارس شیمی

شرکت کام پارس شیمی (سهامی خاص) فعالیت خود را از سال 1385 در زمینه واردات مواد شیمیایی چرم اعم از رنگ ها واکس ها وبراق کننده ها وفینیشینگ نهایی چرم آغاز نمود، با توجه به شرایط حا کم بر کشور، در آن دوره ، ( نبود مواد باکیفیت ) و حتی سالها پس از آن ، مدیران جوان شرکت ، مصمم گردیدند تا همه توان خود را در جهت نیل به اهداف عالیه شرکت که همانا ،...

مشاهده همه