کالاگستر میترا

درباره کالاگستر میترا

شرکت تجاری کالا گستر در سال ۱۳۹۸ تأسیس شد، تا با قرار دادن نیروی با تجرب و مجرب در کنار نیرو‌ی جوان و نخبه، قدمی موثر در تامین نیاز کاغذ و مقوای کشور بر دارد.

مشاهده همه