کاسپین کیان پاد

درباره کاسپین کیان پاد

شرکت کاسپین کیان پاد یکی از شرکت های گروه جهاد نصر حمزه در سال 1390 تأسیس (در ادامه فعالیت های آبزی پروری شرکت جهاد نصر حمزه از سال 1387) و فعالیت های آبزی پروری را در بخش های ماهیان خاویاری، میگو و پرورش ماهی در قفس را آغاز نمود. این شرکت تولید آبزیان تجاری با بهترین کیفیت، تمرکز بر محصولات آبزی پروری صادرات محور، ایجاد زنجیره...

مشاهده همه