کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو

درباره کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو

شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص) با هدف تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع و لوازم و قطعات ترانسفورماتوردر تاریخ 11/11/1355 تأسیس و در سال 1361 به بهره برداری و تولید رسید  . در سال 1390 با انتقال 100% سهام به نام شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) طرح های توسعه متنوعی برای رساندن سطح کیفیت کالای تولیدی به سطح روز جهانی...

مشاهده همه