کابل حمید رضا ذاکری

درباره کابل حمید رضا ذاکری

تولید انواع سیم و کابل های برق ، ساختمانی ، نسوز ، مخابراتی و انواع سیم و کابل های تخصصی

مشاهده همه