ژیتال

درباره ژیتال

ایده اولیه پیدایش باسداکت در جهان مانند سایر ابداعات بشر از بروز یک مشکل شکل گرفت. شرکت جنرال موتورز (GM) آمریکا در پی بروز معضلات فراوان بخاطر محدودیت امکان انشعاب گیری توسط سیستم کابل و تابلوهای توزیع برای دستگاههای الکتریکی و نیاز به جابجایی دستگاهها یا اضافه نمودن دستگاه جدید موضوع را به شرکت جنرال الکتریک (GE) منعکس نمود. آن...

مشاهده همه